Disclaimer

Aceasta este o declinare a responsabilității

1. Introducere

1.0 Introducere Domeniu: Prezentul Site web furnizează informații utile, dar nu necesare și suficiente despre problemele generale / specifice legate de orice tip de afecțiuni tumorale. Pentru corecta informare și înțelegere, existența celulelor tumorale într-un organism nu înseamnă prezența cancerului, care conform dicționarului explicativ al limbii române și Wikipedia, reprezintă „Termen general care înglobează toate formele de tumori maligne ce se caracterizează printr-o creștere rapidă și atipică, cu tendința de invadare a țesuturilor vecine; neoplasm”.  Nu avem absolut nici o intenție de a înlocui orice sfat medical care oferă terapiile specifice pacientului (variind de la pacient la pacient, bazate pe condițiile specifice). În orice caz, utilizatorii care vizitează și consultă materiale prin site-ul nostru ar trebui să solicite sfatul medicului personal.

Produsele promovate prin intermediul acestui site web nu sunt destinate tratării, vindecării sau prevenirii vreunei boli. Produsele promovate prin intermediul acestui site web nu au la bază studii clinice. Cu toate acestea, informațiile publicate fac parte din studii, cercetări sau observații generale cu privire la acțiunile antidegenerative, antitumorale, antioxidante, imunomodulatoare, și regenerante ale plantelor, extractelor din plante sau ale vitaminelor care sunt componente ale acestor produse.

1.1 Această declarație de declinare a responsabilității va reglementa folosirea site-ului nostru.

1.2 Folosind site-ul nostru, acceptați în întregime acest disclaimer; prin urmare, dacă nu sunteți de acord cu această clauză de declinare a responsabilității sau cu orice parte a acestei clauze de declinare a răspunderii, nu trebuie să utilizați site-ul nostru.

1.3 Site-ul nostru utilizează cookie-uri; prin utilizarea site-ului nostru sau prin faptul că sunteți de acord cu această clauză de declinare a responsabilității, acceptați să utilizați cookie-urile noastre în conformitate cu termenii confidențialității și politicile cookie-urilor.

2. Drepturi

2.1 Acest document a fost creat de experții juridici ai SC Contact Expert SRL, în calitate de intermediar, reprezentant comercial și promotor pe probleme de comunicare al SC Bio Integra SRL. Toate drepturile sunt rezervate.

3. Notificare privind drepturile de autor

3.1 Copyright (c) 2017 SC Contact Expert SRL.

3.2 Sub rezerva prevederilor exprese ale acestei clauze de responsabilitate:

(a) împreună cu licențiații, deținem și controlăm toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală de pe site-ul nostru și materiale de pe site-ul nostru; și

(b) toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală de pe site-ul nostru și materialele de pe site-ul nostru sunt protejate.

4. Licență pentru utilizarea site-ului web

4.1 Puteți:

(a) să vizualizați paginile de pe site-ul nostru într-un browser web;

(b) să tipăriți paginile de pe site-ul nostru,

sub rezerva celorlalte prevederi ale acestei clauze de responsabilitate.

4.2 Cu excepția cazului în care este permis în mod expres de secțiunea 4.1 sau de celelalte prevederi ale acestei clauze de declinare a responsabilității, nu trebuie să descărcați niciun material de pe site-ul nostru sau să salvați astfel de materiale pe computerul dvs.

4.3 Puteți utiliza site-ul nostru numai în scopuri personale și de afaceri și nu trebuie să utilizați site-ul nostru în alte scopuri.

4.4 Dacă nu dețineți sau nu controlați drepturile relevante dintr-un material, nu trebuie să:

(a) republicați materiale de pe site-ul nostru (inclusiv republicarea pe un alt site web);

(b) să vindeți, să închiriați sau să sub-închiriați materiale de pe site-ul nostru;

(c) să afișați în public orice material de pe site-ul nostru;

(d) să exploatați materialele de pe site-ul nostru în scop comercial; sau

(e) redistribuiți materiale de pe site-ul nostru.

4.5 Ne rezervăm dreptul de a restricționa accesul la zonele site-ului nostru sau chiar la întregul site web, la discreția noastră; nu trebuie să ocoliți sau să încercați să ocoliți orice măsuri de restricționare a accesului pe site-ul nostru.

5. Utilizare acceptabilă

5.1 Nu trebuie să:

(a) să utilizați site-ul nostru în orice mod care cauzează sau poate provoca daune site-ului sau să-i afecteze performanța, disponibilitatea sau accesibilitatea;

(b) să folosiți site-ul nostru în orice mod ilegal, fraudulos sau dăunător sau în legătură cu orice scop sau activitate ilegală, frauduloasă sau dăunătoare;

(c) să utilizați site-ul nostru pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, trimite, utiliza, publica sau distribui orice material care constă din (sau este legat) de orice spyware, virus de computer, cal troian, vierme, software informatic malware;

(d) desfășurați orice activități sistematice sau automate de colectare a datelor (inclusiv, fără limitare la ștergere, extragere de date, și recoltare de date) de pe sau în legătură cu site-ul nostru fără consimțământul nostru expres scris;

(e) să accesați sau să interacționați în alt mod cu site-ul nostru utilizând orice robot, sau alte mijloace automate, cu excepția indexării motoarelor de căutare;

(f) să încălcați directivele stabilite în fișierul robots.txt pentru site-ul nostru; sau

(g) să utilizați datele colectate de pe site-ul nostru pentru orice activitate de marketing direct (inclusiv, fără limitare, marketing prin e-mail, SMS marketing, telemarketing și direct mailing).

5.2 Nu trebuie să utilizați datele colectate de pe site-ul nostru pentru a contacta persoane fizice, companii sau alte persoane sau entități.

5.3 Trebuie să vă asigurați că toate informațiile pe care ni le furnizați prin site-ul nostru sau în legătură cu site-ul nostru sunt adevărate, corecte, actuale, complete și nu înșelătoare.

6. Garanții limitate

6.1 Noi nu garantăm și nu reprezentăm:

(a) completitudinea sau exactitatea informațiilor publicate pe site-ul nostru;

(b) că materialul de pe site este actualizat; sau

(c) că site-ul Web sau orice serviciu de pe site-ul web va rămâne disponibil.

6.2 Ne rezervăm dreptul de a întrerupe sau de a modifica oricare dintre serviciile noastre de pe site și de a nu mai publica site-ul nostru, în orice moment, la discreția noastră, fără notificare sau explicație; și să notați că, în măsura în care în mod expres nu este prevăzut altfel în această clauză de declinare a responsabilității, nu veți avea dreptul la nicio compensație sau altă plată prin întreruperea sau modificarea oricăror servicii de pe site sau dacă vom opri publicarea site-ului web.

6.3 În măsura maximă permisă de legea aplicabilă și sub rezerva secțiunii 7.1, excludem toate declarațiile și garanțiile referitoare la obiectul prezentei disclaimer, site-ul nostru și utilizarea site-ului nostru.

7. Limitări și excluderi ale răspunderii

7.1 Nicio dispoziție din această clauză de declinare a responsabilității nu va:

(a) limita sau exclude orice răspundere pentru deces sau vătămare corporală rezultată din neglijență;

(b) limita sau exclude orice răspundere pentru fraudă sau denaturare frauduloasă;

(c) limita orice obligație în orice mod care nu este permis de legislația aplicabilă; sau

(d) exclude orice obligații care nu pot fi excluse din legislația aplicabilă.

7.2 Limitările și excluderile de răspundere prevăzute în această secțiune 7 și în altă parte în această mențiune:

(a) fac obiectul secțiunii 7.1; și

(b) guvernează toate obligațiile care decurg din prezenta clauză de declinare a responsabilității sau referitoare la obiectul prezentei clauze

7.3 În măsura în care website-ul nostru și informațiile și serviciile de pe site-ul nostru sunt oferite gratuit, nu vom fi răspunzători pentru nici o pierdere sau daună de orice natură.

7.4 Nu vom fi răspunzători față de dumneavoastră în ceea ce privește pierderile rezultate din orice eveniment sau evenimente care nu se afla sub controlul nostru rezonabil.

7.5 Nu vom fi răspunzători față de dvs. în ceea ce privește orice pierderi în afaceri, inclusiv (fără limitare) pierderea sau deteriorarea profiturilor, veniturilor, utilizării, producției, economiilor anticipate, afacerilor, contractelor, oportunităților comerciale sau fondului comercial.

7.6 Nu vom fi răspunzători față de dvs. în ceea ce privește orice pierdere sau corupție a unor date, baze de date sau software.

7.7 Nu vom fi răspunzători față de dvs. în legătură cu orice pierderi sau pagube speciale, indirecte sau consecvente.

7.8 Acceptați faptul că avem un interes în limitarea răspunderii personale a angajaților noștri și, având în vedere acest interes, recunoașteți că suntem o entitate cu răspundere limitată; sunteți de acord că nu veți aduce nici o cerere personal împotriva angajaților noștri cu privire la orice pierderi pe care le suferiți în legătură cu site-ul web sau cu această precizare (aceasta nu va limita sau exclude, desigur, răspunderea entității cu răspundere limitată în sine cu privire la actele și omisiunile angajaților noștri).

8. Modificări

8.1 Este posibil să revizuim din când în când această declinare de responsabilitate.

8.2 Declinarea de responsabilitate revizuită se va aplica utilizării site-ului nostru de la data publicării pe site-ul web.

9. Anulări

9.1 În cazul în care o dispoziție a acestei clauze de declinare a responsabilității este considerată de orice instanță sau altă autoritate competentă a fi ilegală și / sau inaplicabilă, celelalte prevederi vor continua să fie în vigoare.

9.2 În cazul în care orice prevedere ilegală și / sau inaplicabilă a acestei clauze de declinare a responsabilității ar deveni legală sau executorie dacă o parte din ea ar fi eliminată, acea parte va fi considerată eliminată, iar restul dispoziției va continua să fie în vigoare.

10. Legea și jurisdicția

10.1 Această declarație de declinare a responsabilității este reglementată și interpretată în conformitate cu legislația română.

10.2 Orice litigii legate de această declarație de declinare a răspunderii fac obiectul jurisdicției instanțelor din România și UE.

11. Detaliile noastre

11.1 Acest site are URL-ul oficial: oncoforte.com.

11.2 Suntem înregistrați in Bd. Chimiei nr. 35, Bl. F2-1 A, sc. A, parter, încăperea 6, Iasi, Romania

11.3 Ne puteți contacta:

(a) prin e-mail, prin adresa noastră oficială de e-mail.